Skip links

آموزش#c پیشرفته

تقریبا دو دهه از ساخت سی‌شارپ و خانواده .NET می‌گذرد و می‌توان گفت که بعد از جاوا محبوب‌ترین تکنولوژی برای توسعه اپلیکیشن‌های سازمانی است. البته باید گفت که خود سی‌شارپ نیز از جاوا موارد بسیار زیادی را به ارث برده است. به همین دلیل می‌شود مزیت‌های گفته شده در بخش قبلی را نیز در همین جا تکرار کرد. این موضوع برای زبان سی نیز به همین صورت است.در سال‌های اخیر محیط اجرایی .NET توانست در سیستم عامل مختلف حضور یابد و براساس همین موضوع سی‌شارپ به عنوان زبان اصلی این خانواده مانند جاوا به زبانی تبدیل شد که قابلیت اجرا شدن در پلتفرم‌های مختلف را پیدا کرد. یکی از ویژگی‌های اصلی جاوا JIT یا کامپایل به صورت just in time است که کدهای نوشته شده را بهینه می‌کند. چنین قابلیتی را می‌توانید در زبان سی‌شارپ نیز پیدا کنید. انجام چنین کاری در زبان سی امکان‌پذیر نیست.