Skip links

دوره تخصصی Java EE

برگزاری دوره تخصصی Java EE در خرداد سال 1399:

بدینوسیله از آن دسته از عزیزانی که بر جاوا مقدماتی (se) تسلط کافی داشته و جهت جذب در گروه شرکتهای دمیس تمایل به گذراندن دوره جاوای پیشرفته دارند درخواست می‌شود فرم مربوطه را تکمیل بفرمایند.
شرایط گذراندن دوره جاوای پیشرفته و جذب در گروه دمیس:
1- تسلط کافی بر جاوا se
2- داشتن روحیه کار تیمی
3- داشتن ظاهری آراسته و متناسب با عرف و قوانین گروه دمیس
4- داشتن روحیه خلاق
5- داشتن روحیه‌ای مثبت اندیش
در پایان دوره از عزیزانی که در آزمون موفق خواهند بود جهت استخدام در گروه دمیس دعوت بعمل آمده و هزینه‌ی دوره به این عزیزان مسترد خواهد شد.

ثبت درخواست

Leave a comment