Skip links

Tag: استخدام

استخدام نیروی پشتیبان
Tags

استخدام نیروی پشتیبان

با سلام بدینوسیله از افراد با انگیزه و فعال جهت همکاری در پشتیبانی سامانه‌ها دعوت به همکاری میشود شرایط احراز: 1- داشتن روحیه‌ی فعال و با انگیزه 2- داشتن روحیه‌ی کار تیمی 3- داشتن قدرت بیان و صراحت در گفتار 4- آشنایی با مفاهیم SQL